โรงเรียนบ้านในกริม

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านในกริม ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ : 077510751 โทรสาร : 077510751

309629135_627103252454751_5814661681074893205_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

1086110217-20130724-092828

นางสาวกรรนิกา รวดเร็ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านในกริมตั้งอยู่ที่ 39/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชุมพรเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยการริเริ่มของ นายแบน ทัพกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในขณะนั้น ได้ชักชวนนายชิต ทัพกาญจน์ น้องชาย พร้อมด้วยนายเอื้อม ยอดสุดา เพื่อนบ้าน รวมทั้งราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหาดยาย และใกล้เคียง ร่วมกันสนับสนุนการก่อตั้งโรงเรียนบ้านในกริม บนที่ดินที่นายเอื้อม ยอดสุดา และนายสำรวย ยอดสุดา บริจาคให้ 40 ไร่ เพื่อให้ลูกหลานได้มีสถานที่เรียนใกล้บ้านเป็นผลสำเร็จ ภายใต้การประสานงานของนายสำรวย ยอดสุดา ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขณะนั้น โดยมี นายเพชร พรหมสถิตย์ เป็นผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

วิสัยทัศน์โรงเรียน

พัฒนาคนบนพื้นฐานความร่วมมือ คือเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

พันธกิจ

ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน