โรงเรียนบ้านในกริม

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านในกริม ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ : 077510751 โทรสาร : 077510751

กิจกรรมทัศนศึกษาวาระที่๒

กิจกรรมทัศนศึกษาวาระที่๒ อ.๑-ป.๔ วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๗ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนโมกขพลาราม, พระบรมธาตุไชยา, วัดเวียง, บ้านพุมเรียง, แหลมโพธิ์ และปากน้ำหลังสวน เพื่อส่งเสริมให้เด็กสำนึกรักในท้องถิ่นและวัฒนธรรมในพื้นถิ่นของตน

บทความล่าสุด