โรงเรียนบ้านในกริม

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านในกริม ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ : 077510751 โทรสาร : 077510751

การผ่าตัด อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์

การผ่าตัด

การผ่าตัด ในอดีต โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นสิ่งที่พบได้ในมากผู้สูงอายุเท่านั้น แตกต่างจากในปัจจุบันที่มีคนในวัยทำงานและวัยกลางคนเป็นโรคนี้มากขึ้น โรคข้อเข่ามักเกิดจากการสึกหรอของกระดูกอ่อนข้อเข่า หรือมีการเสื่อมสภาพก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะหากปล่อยไว้จนไม่สามารถรักษาด้วยการปรับพฤติกรรม กายภาพบำบัด หรือการใช้ยาอาจต้องช่วยด้วย

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคที่ซับซ้อน การผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นหนึ่งในวิธีรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้ผลดีที่สุด การใช้หุ่นยนต์ในระหว่างการผ่าตัดจะสร้างภาพ 3 มิติของข้อเข่าและส่งผ่านจอภาพ แทนที่จะใช้ภาพเอกซเรย์แบบดั้งเดิม ทำให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นตำแหน่งและมุมต่างๆ ได้ ตรวจข้อเข่าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถจับคู่กายวิภาคของผู้ป่วยได้

เจาะจงในทันที สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในระหว่างการผ่าตัด หากขาของผู้ป่วยขยับเล็กน้อย หุ่นยนต์จะรับรู้และปรับตำแหน่งตามเวลาจริง ความแม่นยำนี้ยังทำให้มีแผลผ่าตัดที่เล็กลงอีกด้วย และลดแรงกระแทกต่อเอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อเข่า ตั้งแต่วันแรกหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะสามารถงอเข่าได้ใกล้เคียงกับการงอเข่าปกติ และการกลับมาทำกิจกรรมต่างๆ จะกลับมาเป็นปกติในเร็วๆ นี้ การผ่าตัดแบบเก่า เป็นการผ่าเอากระดูกที่เสื่อมออก

จากนั้นจึงแทนที่ด้วยโลหะสังเคราะห์ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เป็นหลัก จึงมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำระหว่างทำ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้งานข้อเข่าตามปกติได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ความแม่นยำสูงช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ในระหว่างการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและหลังการผ่าตัด เพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดเนื่องจากศัลยแพทย์สามารถมองเห็นข้อเข่าได้ชัดเจนและตรงจุดมากขึ้น

จึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆ บริเวณที่ทำการผ่าตัด แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง เจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยลง แทบจะไม่มีเลือดออกจากแผลผ่าตัด ระยะเวลาพักฟื้นที่ลดลง บางกรณีใช้เวลาเพียง 1 วันหลังการผ่าตัด ยืนหรือเดินได้แล้วค่ะ ข้อเข่าเทียมได้รับการปรับตำแหน่งใหม่เพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่อได้ เหมือนก่อนป่วย และลดโอกาสการปวดเข่าเรื้อรัง

การผ่าตัด

การยืดอายุข้อเข่าเทียม การดูแลผู้ป่วยหลังการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยการใช้หุ่นยนต์ ในเบื้องต้นผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นฟูร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์ โดยปกติจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 2-4 วัน และนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลจะเข้ามาดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยทำ กายภาพบำบัด และออกกำลังกายขาและเข่าอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเสริมสร้างและฟื้นฟูเข่า อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแผลผ่าตัดในระยะพักฟื้น

ป้องกันแผลจากน้ำ อย่าถอดผ้าพันแผลออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ ด้วยการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาทำกิจกรรมได้ตามลำดับต่อไปนี้ หลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์ สามารถขับรถได้ตามปกติ คุณสามารถกลับมาทำกิจกรรมประจำวันได้ 3-4 สัปดาห์หลังการผ่าตัด หลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์ คุณสามารถออกกำลังกายเบาๆ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการพักฟื้นจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย

ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฟื้นตัวได้เร็วและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน รู้จักภาวะกระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกพรุน หลายท่านอาจคุ้นเคยหรือเคยได้ยินกันบ่อยๆ ว่า โรคกระดูกพรุนเป็นโรคของผู้สูงอายุ แต่สิ่งที่อาจไม่รู้ก็คือโรคกระดูกพรุนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอื่นๆ อีกมากมาย กระดูกพรุน กระดูกสันหลังหัก อาจเกิดจาก โรคกระดูกพรุน กระดูกสันหลังหัก หลังมีโรคต่างๆ มากขึ้น

โดยเฉพาะการลื่นล้มของผู้สูงอายุ อาจเกิดจากท่าทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงอุบัติเหตุ อาจทำให้กระดูกสันหลังหักได้ กระดูกสันหลังยุบหรือหักมักเกิดกับคนอายุ 70 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคกระดูกพรุน นี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้กระดูกหักหรือหักระหว่างหกล้ม หรืออุบัติเหตุที่ส่งผลต่อกระดูกสันหลัง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีความเสี่ยงต่อกระดูกสันหลังยุบ เนื่องจากกระดูกสันหลังยังแข็งแรงในคนหนุ่มสาวจึงสามารถหัก

หรือยุบตัวได้หากเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลังอย่างรุนแรง การยุบตัวของกระดูกสันหลัง ซึ่งมักเกิดขึ้นที่รอยต่อของกระดูกสันหลังส่วนอกส่วนล่าง ทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง ในขั้นต้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัย ผู้ป่วยอาจรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการและติดตามอาการเป็นระยะ หากอาการไม่ดีขึ้น จำเป็นต้องทำการตรวจเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและทำให้การรักษายากขึ้น

หากมีอาการปวดควรไปพบแพทย์ทันที หากเส้นประสาทถูกกดทับ อาการปวดอาจร้าวไปที่ขาและแขน อาการชาและอ่อนแรง การวินิจฉัยการยุบตัวของกระดูกสันหลังในโรคกระดูกพรุน ยุคสมัยใหม่มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยวินิจฉัยกระดูกสันหลังยุบที่เรียกว่า MRI ซึ่งเป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กในการตรวจดูอวัยวะภายใน ผลลัพธ์จะแม่นยำมาก เพราะมันให้ภาพที่ละเอียดและชัดเจน

แพทย์จะประเมินความรุนแรงของโรคโดยดูว่ากระดูกยุบตัวมากน้อยเพียงใด มีการกดทับเส้นประสาทบริเวณใกล้ไขสันหลังที่ยุบหรือแตกหรือไม่ วางแผนการรักษาที่เหมาะสม การรักษากระดูกสันหลังยุบเนื่องจากโรคกระดูกพรุน การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการปวด และการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI scan เมื่ออาการปวดไม่รุนแรงสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยา กายภาพบำบัด และการสวมเครื่องช่วยพยุงร่างกาย

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยต้องดูแลตัวเองด้วย ให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไปและไม่ยกของหนัก การรักษากระดูกในภาวะกระดูกพรุน แก้ไขกระดูกสันหลังด้วยการฉีดซีเมนต์ ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักหรือได้รับอุบัติเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังยุบแต่ไม่มีเส้นประสาทหรือไขสันหลังกดทับหากแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกไม่สามารถประกอบได้เองแพทย์อาจเลือกแก้ไขกระดูกสันหลังด้วยการฉีดยา

ซีเมนต์กระดูกเพื่อรักษาผลของโรคกระดูกพรุน กระดูกสันหลังยุบ กระดูกสันหลังยุบหรือร้าว รักษาได้ด้วยวิธีนี้ ซีเมนต์แข็งตัวและช่วยพยุงกระดูกสันหลัง จึงเห็นผลเร็วและใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการข้างต้น การบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมสูงเป็นประจำสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กระดูกแข็งแรง เช่น วิ่งเบาๆ เดินเร็ว หรือออกกำลังกายแบบต้านแรงในน้ำ

นานาสาระ: โรคหัวใจ พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจ

บทความล่าสุด