โรงเรียนบ้านในกริม

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านในกริม ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ : 077510751 โทรสาร : 077510751

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 2515201
อนุบาล 31011211
รวม อนุบาล1526412
ประถมศึกษาปีที่ 187151
ประถมศึกษาปีที่ 269151
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 466121
ประถมศึกษาปีที่ 54371
ประถมศึกษาปีที่ 696151
รวมประถม3735726
มัธยมศึกษาปีที่ 16281
มัธยมศึกษาปีที่ 26061
มัธยมศึกษาปีที่ 34371
รวมมัธยมต้น165213
รวมทั้งหมด686613411

บทความล่าสุด