โรงเรียนบ้านในกริม

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านในกริม ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ : 077510751 โทรสาร : 077510751

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ดประจำปีงบประมาณ 2558

บทความล่าสุด